Meny

25 bästa HR eventen i Almedalen

Nu har vi släppt hela guiden till 106 utvalda HR events under Almedalsveckan 2016. Det är 106 möjligheter för dig att fördjupa dig i frågor om digitalisering, mångfald, integration, innovation, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, entreprenörskap och det nya arbetslivet. Eventguiden ska hjälpa dig som HR-chef eller ledare att nyttja Almedalen som det unika tillfälle det är för att utforska ny kunskap, nätverka och engagera dig i viktiga frågor. Sannolikt har du inte en chans att utforska alla events. Därför har vi skapat Topplistan och samlat ihop de 25 bästa eventen från måndag till torsdsag. Här hittar du den, uppdelad per dag.

Se hela guiden till 106 utvalda events på www.hralmedalen.com.

Events måndag 4 juli 

Hur ska företag och organisationer förbättra digital innovation och tjänsteutveckling?
Måndag kl. 10.30
Digital innovation erbjuder nya lösningar för alla typer av produkter och tjänster, inom industrin, tjänstesektorn, utbildning, vård och samhälle. Vilka strukturer och arbetssätt är mest framgångsrika? Ska man starta digitalt labb, omvandla IT-avdelningen eller köpa spetskompetens utifrån? Se mer info här.

Går det att förnya den myndighet som medborgarna har lägst förtroende för?
Måndag kl. 11.30 
När en av Sveriges största myndigheter fick en ny generaldirektör var det med ett tufft utgångsläge. Trycket på förändring var stort och förtroendet för myndigheten var mycket lågt. Med en tydlig strategi påbörjades arbetet med att utveckla ledarskapet och skapa förändring. Men går det att förändra? Se mer info här.

På väg mot en "gig-ekonomi"? Korta uppdrag i apparnas tid
Måndag kl. 12.00 
Digitaliseringen skapar en mobil arbetsmarknad med utsuddade gränser mellan företagare och arbetstagare. Vilka jobb växer fram och hur ser arbetsvillkoren ut för dem? Se mer info här.

Nyanlända möter svensk skola – blir följden innovation?
Måndag kl. 13.00 
En omvärld i förändring ökar mångfalden i klassrummen. Den konservativa skolan möter ett förändringstryck som rätt hanterat kan skapa innovation. Vilka är nycklarna i arbetet? Vad kan skolan lära av de nya eleverna? Se mer info här.

Matchning och kompetens för 2020-talet – varför är det så svårt att pricka rätt?
Måndag kl. 13.00
De flesta arbetsgivare anger svårigheter att hitta rätt kompetens som det enskilt största hindret för tillväxt. Vi diskuterar varför dagens metoder inte fungerar och vad som kan vara lösningen när det CV-lösa samhället blir en verklighet. Se mer info här

Robotmoral – vad händer på jobbet när kollegan är en robot eller virtuell assistent?
Måndag kl. 13.30
Snart kan nära hälften av alla jobb tas över av robotar; i vården, skolan och på kontoret. De tar inte bara över enkla arbetsuppgifter utan handhar även mellanmänskliga relationer. Vad blir de sociala och etiska aspekterna? Hur påverkas samarbete och kultur av våra digitala kollegor? Se mer info här.

Det lilla företaget i digitaliseringens stora era – så vinner svenska småföretag det digitala racet!
Måndag kl. 14.00
Digitaliseringen och förändrade konsumentbeteenden skapar nya utmaningar för svenska företag som halkar efter när andra länder ökar sin digitala kompetens. Småföretagen måste möta den ökande internationella konkurrensen. Kan e-handeln ge svenska småföretag en plattform ut i världen? Se mer info här.

Hur ska traditionella näringslivet samarbeta med digitala superstars – vad händer om de inte möts?
Måndag kl. 15.30
Digitaliseringen förväntas bidra till en "nyindustrialisering" av Sverige för ökad innovation och konkurrenskraft. Hur kan processen snabbas upp genom ökat utbyte mellan traditionella näringslivet och digitala startups? Hur bygga broar? Vad finns det för samarbetsytor? Se mer info här.

Events tisdag 5 juli

Sharing is caring – men hur ska det beskattas?
Tisdag kl. 10.00
Framväxten av delningsekonomin har skapat nya utmaningar på arbetsmarknaden, inte minst eftersom de gamla skattereglerna inte är anpassade för de nya företagen. Men vad är egentligen problemet? Vilka regler är förlegade och hur borde det fungera istället? Se mer info här.
 
Has the startup become the master – hur kan vi lära av de nya bolagsbyggarna?
Tisdag kl. 10.20
Fler storbolag ser den enorma potentialen i svenska startups. Såväl deras innovationer som nya affärsmodeller. Men kan de två mötas och skapa än större framgång? Ska man ens förena storföretagens stabilitet och entreprenörernas utvecklingskraft? Hur kan det i så fall påverka industri och samhälle? Se mer info här.

Var finns de nya jobben?
Tisdag kl. 11.00
Ett samhälle i förändring ger en arbetsmarknad i förändring. Med ny teknik och demografiska utmaningar ges nya möjligheter och nya krav ställs på både arbetsgivare och arbetstagare. Var skapas de nya jobben? Vilka kompetenser kommer behövas? Se mer info här.

Sveriges konkurrenskraft – kan vi vända trenden?
Tisdag kl. 11.00
Sverige fortsätter att tappa global konkurrenskraft. Vad är det som händer? På vem vilar ansvaret? Och hur bryter vi trenden? Se mer info här.

Innovationsstyrelse – ett krav för börsen?
Tisdag kl. 12.15
Hur väl rustade är styrelser för att ta strategiska beslut som gynnar innovation? Och vad skulle ett krav på innovationsstyrelser i börsbolag betyda för att rusta dem för framtiden? Onödigt jobb eller grund för framgång, utveckling av Sverige och nya arbetstillfällen? Se info här.

Vilka är företagen som skall skapa vårt framtida välmående och välfärd?
Tisdag kl. 13.00
Lägst arbetslöshet i Europa 2020 – ett mål satt av regeringen. Det kräver framgångsrika stora och små företag som skapar jobb. Kan dagens startups leda vägen till de nya jobben? Och vad krävs i så fall för att de ska kunna utvecklas med Sverige som plattform? Se mer info här.

Digital generationsväxling – vilka nya stjärnor kommer få toppjobben?
Tisdag kl. 13.30
Digital transformation kräver både insikter om teknikens möjligheter, förändringsledarskap och förmåga att arbeta agilt och experimenterande. Vad är det för digitala super-talanger vi söker och var finns de? Se mer info här.

Snabbrörlig, tillfällig och lojal – det nya flexibla arbetslivet ställer höga krav på cheferna 
Tisdag kl. 15.00
Hur kan verksamheter bäst dra nytta av det nya flexibla arbetslivet, där allt fler är konsulter, inhyrda eller vikarier, och vilka är fallgroparna? Se mer info här.

Events onsdag 6 juli

Bakom kulisserna - ett öppet samtal om samhällsförändringar och ledarskap 
Onsdag kl. 09.10
Digitalisera och innovera, stimulera, implementera, konsolidera och uppdatera, leverera, vara tillgänglig i huset, vara utanför huset för att nå nya insikter, fokus men också vidvinkel, kraftfull men samtidigt tillåtande. Möt tre svenska vd:ar och deras tankar kring sitt uppdrag och ansvar. Se mer info här.

Personaloptioner för att fler ska få dela på framgången 
Onsdag kl. 10.00
När vi frågade 200 tillväxtbolag så menade de att den enskilt viktigaste faktorn som begränsade tillväxt var att hitta rätt kompetens - förvånande nog inte kapital.
Hur ska Sverige få ett konkurrenskraftigt personaloptionssystem för att locka talanger till tillväxtbolag? Se mer info här.

Samhällspåverkan i tider av digital transformation, globalisering och snabba förändringar
Onsdag kl. 13.00
Vi står inför utmaningar där affärsmodellerna förändras och där traditionella branscher snart är ett minne blott. Tjänstesektorn står inför en revolution där 50% av jobben kommer försvinna inom 20 år enligt forskningen. Det handlar om att förstå sin dåtid, styra sin nutid och förutspå sin framtid! Se mer info här.

Framtidens arbetsmarknad – hänger politiken och skolan med? Kan politikerna lära av näringslivet?
Onsdag kl. 15.15
Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Hur ser egentligen framtidens arbetsmarknad ut? Listorna med populäraste arbetsgivare toppas av globala företag. Vad kan regionala arbetsgivare lära sig av dessa? Och vad är skolans roll i entreprenörskap och kreativitet – hur utvecklar vi kreativa hjärnor? Se mer info här.

Nya sätt att identifiera talang – kritiskt för konkurrenskraft 
Onsdag 16.00: 
Det blir allt svårare att identifiera rätt talanger. Forskning visar att det gamla sättet med CV och personliga intervjuer inte håller måttet. Vilken roll får algoritmer och dataanalys i framtidens rekrytering? Se mer info här.

Morgondagens kommunikation – kreativ innovation
Onsdag 16.15:
I en allt mer komplex medievärld krävs nytänkande och kompetens för att göra sina idéer gemensamma med andra. Förutsättningarna för kommunikation påverkas varje dag i takt med att konsumenter själva tar kommando över sin vardag och sitt mediebeteende, en av samtidens stora samhällsförändringar. Se mer info här.

Events torsdag 7 juli

Digital innovation i praktiken – vilka metoder och strukturer fungerar bäst?
Torsdag kl. 09.00
Hur kan traditionella företag och organisationer jobba med digital innovation? Behövs det speciella team med särskild kompetens? Se mer info här.

Vågar dagens unga starta företag?
Torsdag kl. 09.30
Hur ska vi få fler unga att starta företag? Vad krävs för att aktivera ett fortsatt företagande? Är det möjligt att vara både entreprenör och student? Hur ser finanseringsmöjligheterna ut och vilka är de politiska tankarna? Vi möter unga företagare, aktörer för företagande och politiker. Se info här.

Företagskultur i världsklass? 
Torsdag kl. 10.00
Varför gör vi som vi gör? Vad begränsar våra förmågor och vilka möjligheter finns det att utnyttja allas vår fulla potential? Vad sker inom våra organisationer, företag och hur vi formar och påverkar vi våra miljöer? Se info här.

www.hralmedalen.com hittar du länkar, karta och Twitterinformation för respektive event. Här hittar du även alla 100+ events i eventguiden. De utvalda 25 eventen vi listar ovan har en grön tumme bredvid rubriken.

Glöm inte att följa oss på @HRalmedalen och #HRalmedalen

/Tommie Cau, tommie.cau@comprend.com